Felix Unogwu

Felix Unogwu

  • Statsvetare och konflikthanteringsspecialist
  • Har arbetat de senaste 15 åren i 26 olika länder med väpnade konflikter, rehabilitering av barnsoldater, radikalisering och de- radikalisering.
  • Har mångårig erfarenhet med arbete kring förebyggande arbete, metoder och utbildningar inom ämnet våldsbejakande grupper.
  • Har arbetat med att få unga att lämna våldsbejakande grupper i konfliktzoner/runt om världen.
  • Har även arbetat med andra stora projekt som t.ex.
  • Demokratiskt engagemang bland ungdomar i länder med diktatur.
  • Ungt entreprenörskap.
  • Ungt Ledarskap, Konfliktresolution och Medling.
  • Radikalisering, våldsbejakande extremism och förebyggande arbete.

     

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart