Camille - Multi-Concept WordPress Theme

Möter du ungdomar i ditt arbete eller i föreningslivet?

Vill du motverka att unga dras in i extrema miljöer
som använder våld för att nå sina mål?

 

RADIKAL PROPAGANDA – FÖREBYGG RADIKALISERING AV UNGA!

Under 2019-2020 erbjuder vi en gratis utbildning bestående av föreläsningar och workshops för lärare, pedagoger och elever i både kommunala- och privata skolor (ex. högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildningar) där det övergripande målet är att stärka och värna demokratin i Sverige mot antidemokratiska beteenden- men också att motverka att ungdomar i målgruppen hamnar i destruktiva radikala miljöer och inte har rätt verktyg för att vara källkritiska när det kommer till att kritiskt granska och ta emot extremistisk propaganda och budskap.

 Burlöv  Eslöv  Helsingborg  Landskrona
 Lund  Staffanstorp  Svalöv  Trelleborg

UTBILDNINGEN ÄR GRATIS!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart