Camille - Multi-Concept WordPress Theme

Vårt mål

Kommon Ground vill verka för att bygga en bättre värld där ungdomar kan känna sig inkluderade i samhället. Vi vill hjälpa unga att få en röst och plattformar för att höras, påverka och bidra med sin energi och skaparkraft till samhället.

Radikal Propaganda

Nu erbjuder Kommon Ground en gratis utbildning som stöd till lärare och pedagoger samt elever, med fokus på antidemokratisk propaganda och dess budskap i samband med radikalisering och våldsbejakande extremism. Vi ser bl.a. närmare på hur ungdomar bemöter ”fake-news” och hur de verkar i sina egna eko-kammare samt hur de får sin information på nätet genom filterbubblor. Detta Projekt erbjuds i 8 skånska kommuner under 2019/20.

Vad vi gör och hur vi jobbar

Kommon Ground arbetar för en värld där ungdomar kan känna sig hörda och sedda. Föreningen verkar för ungdomars integration i det svenska samhället och för att öka förståelsen mellan svenska ungdomar och ungdomar från andra kulturer.

VÅRT ÄNDAMÅL

Du och jag i demokratin – Förebygg radikalisering av unga!

Möter du ungdomar i ditt arbete eller i föreningslivet?

Vill du motverka att unga dras in i extrema miljöer som använder våld för att nå sina mål?

VILKA VI ÄR

Tryck på bilden nedan

Tidigare möten

Mötesbilder

Kontakta Oss

KONFLIKT OMFATTAR EN MÖJLIGHET TILL ATT BYGGA FÖRBINDELSER.

Kontakta Oss

Besökadress: Carl Gustafs väg 40, 214 21 Malmö
Postadress: Smålandsvägen 2, 222 70 Lund
Anslut oss

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart